Sprawozdania

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2020 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2019 rok

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2020

Cele strategiczne Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Biała Podlaska na lata 2016-2020

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2018 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2017 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2016 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2013 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2011 rok

Sprawozdanie z działalności MOPS za 2010 rok

Skip to content