Świadczenie UO w 2023 roku klientom MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) […]

Informacja w sprawie dodatku elektrycznego

W związku ze wzrostem cen energii elektrycznej, ustawą o szczególnych rozwiązaniachsłużących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją narynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127), wprowadzony został dodatekelektryczny, jako narzędzie stanowiące wsparcie dla gospodarstw domowych. Więcej informacji Wzór wniosku o dodatek elektryczny

Informacja w sprawie sprzedaży węgla

Informujemy, że Gmina Miejska Biała Podlaska obecnie oczekuje na kontakt oraz podpisanie umowy z firmą PGE Paliwa sp. z o.o., która ma dostarczyć węgiel dla mieszkańców miasta Biała Podlaska. Niezwłocznie poinformujemy, kiedy węgiel będzie już dostarczony do spółki PEC sp. z o.o. oraz od kiedy będzie można dokonywać zakupu węgla.

Komunikat o sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Biała Podlaska do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, prosimy mieszkańców miasta, którzy otrzymali dodatek węglowy lub uzyskali do niego prawo i do tej pory jeszcze nie zakupili węgla po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę o składanie wniosków określających zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla oraz jego rodzaj […]

Informacja

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 20 października 2022 r. o sposobie załatwienia spraw w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Więcej informacji

Skip to content