Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej rozpoczął nabór do lokalnego programu osłonowego pn. „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.
Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Celem Programu jest zapewnienie wsparcia seniorom w wieku 65. lat i więcej, zamieszkałym w Białej Podlaskiej, poprawy poczucia bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

O wsparcie mogą zwrócić się seniorzy, którzy:
– są mieszkańcami miasta Biała Podlaska,
– mają problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
– prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkają z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki.

W ramach programu zakwalifikowane osoby otrzymają opaski bezpieczeństwa zakładane na nadgarstek, wyposażone w kartę SIM oraz w przycisk alarmowy SOS, umożliwiające połączenie z Centrum Teleopieki w przypadku potrzebnej pomocy lub w sytuacji nagłego pogorszenia samopoczucia czy zachorowania jej użytkownika.

Opaski pozwalają ponadto na monitorowanie przez Centrum Teleopieki funkcji życiowych, posiadają funkcję pomiaru temperatury, ciśnienia, pulsu, saturacji oraz lokalizacji użytkownika.

Korzystanie z opaski bezpieczeństwa jest bezpłatne.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

Aby przystąpić do programu należy wypełnić kartę zgłoszeniową i złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 lub za pośrednictwem poczty.
Więcej informacji na temat udzielanego wsparcia można uzyskać w tut. MOPS pod nr telefonu 83 343 33 50, 83 343 49 80, 83 343 49 83, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500 oraz na stronie internetowej https://mops-bialapodlaska.pl/

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia (pdf, 479 KB)
Wzór umowy (pdf, 149 KB)
Regulamin (pdf, 707 KB)


Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65. lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie umowy nr 1390 zawartej pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Miasto Biała Podlaska. Całkowita wartość dofinansowania – 113 176,00 zł

W ramach Moduł II programu zakupione zostaną opaski bezpieczeństwa wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

– przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS
– detektor upadku,
– czujnik zdjęcia opaski,
– lokalizator GPS,
– funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
– funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls, saturacja)

Ponad to sfinansowane zostaną koszty obsługi systemu.

Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej do 31 grudnia 2022 r.

Skip to content