Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Na podstawie art. 12 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. 2017 poz. 1824) osoby niesłyszące chcące załatwić sprawy urzędowe w MOPS mają możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego. Potrzebę taką prosimy zgłosić min. 3 dni przed planowanym przyjściem do MOPS na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl lub mopsbp@wp.pl lub telefonicznie: 83-341-64-55.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mają możliwość skorzystania z platformy naschodowej w celu załatwienia spraw urzędowych (przy platformie znajduje się przycisk przywołujący pracownika obsługującego platformę).

Osoby z niepełnosprawnością poruszające się na wózkach inwalidzkich, które nie są w stanie samodzielnie wejść do Ośrodka mają możliwość skorzystania z domofonu celem przywołania pracownika, który znajduje się przy drzwiach wejściowych budynku. Sala obsługi przystosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Osoby z niepełnosprawnością legitymujące się kartą parkingową, załatwiające sprawy w MOPS mogą skorzystać z wyznaczonego miejsca parkingowego znajdującego się na parkingu miejskim obok budynku MOPS.

Ośrodek posiada toaletę dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Skip to content