Wzory druków

Wzory druków dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

Wzory druków dotyczące dofinansowań ze środków PFRON

Wzory druków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności Тут ви знайдете українську версію заяав

Zadania zlecone

Stypendia i zasiłki szkolne

Wzory druków osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wzory druków dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

Wzory druków dla osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej

Program „Czyste powietrze”

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla obywateli Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wzór wniosku o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
wersja pdf (180 KB) wersja doc (54 KB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
wersja pdf (59 KB) wersja doc (19 KB)

Wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego w 2024 r.
wersja pdf (2MB)
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z RODO
wersja pdf (59 KB) wersja doc (19 KB)

Skip to content