Wzory druków

Wzory druków dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

Wzory druków dotyczące dofinansowań ze środków PFRON

Wzory druków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności Тут ви знайдете українську версію заяав

Zadania zlecone

Stypendia i zasiłki szkolne

Wzory druków osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wzory druków dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

Wzory druków dla osób ubiegających się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej

Program „Czyste powietrze”

Dodatek osłonowy

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Wzór wniosku o jednorazowe świadczenie pieniężne (300 zł) dla obywateli Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego

Wniosek o wypłatę dodatku – inne źródła ciepła

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Skip to content