Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Więcej informacji

Skip to content