Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 mln zł.

Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024.

Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, jako realizatora Programu, po przyznaniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Solidarnościowego. O terminie przyjmowania zgłoszeń do Programu poinformujemy na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji

Skip to content