Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze
socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 września 2023 r.

  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP: /mopsbp/Skrytka_ESP
  • w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 p. nr 1 (Sala obsługi)

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2023 r., a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2023 r.

Więcej informacji

Wzory druków

Skip to content