Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 mln zł.

Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, jako realizatora Programu, po przyznaniu przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej środków z Funduszu Solidarnościowego. O terminie przyjmowania zgłoszeń do Programu poinformujemy na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji

Skip to content