Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji

Skip to content