Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.
Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji

Skip to content