Informacja o zakupie preferencyjnym węgla w Białej Podlaskiej

Do dokonania zakupu preferencyjnego węgla uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego.
Węgiel można nabyć w dwóch partiach:
– do 1,5 tony w pierwszym terminie tj.: do 31 grudnia 2022 r. oraz
– do 1,5 tony w drugim terminie tj.: od 1 stycznia 2023 r.

Cena za 1 tonę węgla wynosi  (bez transportu) – 1800 zł

Więcej informacji

Skip to content