Zapytanie w zakresie szacowania kosztów usługi 8/2022

o dokonanie wstępnej wyceny kosztów planowanego do udzielenia zamówienia w zakresie świadczenia usługi wsparcia w postaci obsługi systemu pn. Centrum Teleopieki – TeleCentrum dla posiadanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej opasek bezpieczeństwa marki NOVAMA BY HRP LIFE BAND 2.0

Więcej informacji

Skip to content