Świadczenie UO w 2023 roku klientom MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z późn. zm.) – dalej pzp na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania mieszkańcom Gminy Miejskiej Biała Podlaska – klientom MOPS Biała Podlaska”

Więcej informacji

Skip to content