Archiwum osoby niepełnosprawne

Środa 24.10.2012 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że dnia 30 listopada br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w roku następnym.

Szczegóły informacji

Skip to content