Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Informacja o dofinansowaniu Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Wzór karty zgłoszenia do Programu – załącznik nr 8 do Programu

Oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną RODO

Treść Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2021

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie programu oraz o publikacji listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.

Szczegółowe informacje

Skip to content