Warto zajrzeć
Strona główna


            INFORMACJA
Piątek 19.12.2014 r.


Uprzejmie informujemy,
iż Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej


w dniu 24.12.2014 r. pracuje w godzinach 730 - 1300

 w dniu 31.12.2014 r. pracuje w godzinach 730 - 1400

            INFORMACJA
Wtorek 09.12.2014 r.Przetarg nieograniczony
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska - klientów MOPS

Szczegóły ogłoszenia

            INFORMACJA
Poniedziałek 08.12.2014 r.UWAGA !!!

ZMIANA SIEDZIBY MOPS

Treść informacji

            INFORMACJA
Czwartek 04.12.2014 r.Zapytanie ofertowe na „realizację usługi w zakresie przygotowania
i wydawania jednego gorącego posiłku dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.


Szczegóły zapytania

Wzór oferty

Wzór umowy

            INFORMACJA
Czwartek 27.11.2014 r.Oferta Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Białej Podlaskiej na przygotowanie paczek żywnościowych świątecznych ubogim mieszkańcom Białej Podlaskiej.

Treść oferty

            INFORMACJA
Poniedziałek 17.11.2014 r.


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
na organizację i przeprowadzenie działań edukacyjno - społecznych dla beneficjentów projektu systemowego

Treść ogłoszenia

Wyniki przetargu

            INFORMACJA
Poniedziałek 17.11.2014 r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przy ul. Kąpielowej 11

funkcjonuje noclegownia oraz ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

83-343-85-29

Godziny otwarcia noclegowni: 17.00 - 8.00

Godziny otwarcia ogrzewalni: 8.00 - 17.00Szczegółowe informacje

            INFORMACJA
Czwartek 06.11.2014 r.


W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym
do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.


            INFORMACJA
Wtorek 21.10.2014 r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o konsultacjach terapeuty uzależnień

Więcej informacji

            INFORMACJA
Piątek 10.10.2014 r.PRZETARG NIEOGRANICZONY
na organizację i przeprowadzenie wsparcia dla uczestników projektu systemowego w ramach PAL

Treść ogłoszenia

            INFORMACJA
Piątek 19.09.2014 r.Zapytanie ofertowe 4/2014 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem dla klientów MOPS

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Szczegóły zapytania

            INFORMACJA
Wtorek 01.07.2014 r.

Od dnia 1 lipca 2014 r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446), zmianie ulegają zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Więcej informacji


Zasady wydawania orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień na potrzeby uzyskania wskazania do karty parkingowej

            INFORMACJA
Poniedziałek 23.06.2014 r.

Informujemy, że od dnia 16 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta przyjmowane są wnioski o przyznanie ogólnopolskiej KARTY DUŻEJ RODZINY.

Więcej informacji

            INFORMACJA
Środa 04.06.2014 r.

801 889 880
TELEFON ZAUFANIA - uzależnienia behawioralne
(hazard, Internet, komputer, seksoholizm, pracoholizm, itp.)

Więcej informacji
            INFORMACJA
Czwartek 29.05.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych dla dzieci, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych.

Szczegóły ogłoszenia

            INFORMACJA
Czwartek 06.03.2014 r.


,,Aktywny samorząd” w 2014 roku
 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 30 sierpnia 2014 r.
Po dniu 30 sierpnia mogą być przyjęte jedynie te wnioski, wobec których Realizator programu podejmie decyzję o przywróceniu terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w ramach aktualnego semestru/półrocza, w dwóch cyklach:
cykl I - w okresie od dnia 6 marca 2014 r. do dnia 30 marca 2014 r.
cykl II - w okresie od dnia 1 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r

Szczegóły ogłoszenia

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
Aktywny Samorząd

duża rodzina

Niebieska linia

Konsultacje

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 192720
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers