×
Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Strona główna


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 25.05.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA
Informuję, że od dnia 25 maja 2020 r. Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej wznowił bezpośrednią obsługę osób zainteresowanych przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa wynikających z rozporządzenia o przeciwdziałaniu epidemii.

 Więcej informacji


OGŁOSZENIE
Piątek 22.05.2020 r.

CZĘŚCIOWE WZNOWIENIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

Więcej informacji


INFORMACJA
Czwartek 21.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.


INFORMACJA
Czwartek 21.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe 12/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.


INFORMACJA
Czwartek 21.05.2020 r.

Zapytanie ofertowe 11/2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. na wynajem sali wraz z wyposażeniem przeznaczonej do realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz przeprowadzenia terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 20.04.2020 r.

WAŻNA INFORMACJA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Więcej informacji


INFORMACJA
Piątek 17.04.2020 r.

„Twój Parasol” wsparcie dla osób doświadczających przemocy w rodzinie

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol” (https://twojparasol.com) zapewnia uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom pokrzywdzonym np. z zakresu prawa.

Link do aplikacji

 

OGŁOSZENIE
Środa 15.04.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił program „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRON”.
W ramach Modułu III ww. programu wprowadzona została możliwość uzyskania pomocy finansowej w związku z wystąpieniem w Polsce zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii.
Biorąc powyższe pod uwagę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że od 20 kwietnia 2020 rozpocznie się nabór wniosków dot. Modułu III programu.


Więcej informacji


Wzór wniosku


INFORMACJA
Poniedziałek 06.04.2020 r.


Ogłoszenie o naborze - podinspektor w Dziale Realizacji Świadczeń i Analiz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Więcej informacji


INFORMACJA
Czwartek 02.04.2020 r.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Osoby potrzebujące wsparcia w postaci usługi opieki wytchnieniowej proszone są o złożenie zapotrzebowania na załączonym druku, w terminie do dnia 10 kwietnia 2020 r. – drogą mailową na adres: mopsbp@wp.pl lub w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24 (do skrzynki umieszczonej na parterze budynku).

Więcej informacji

 Druk zapotrzebowania

Treść programu


INFORMACJA
Środa 18.03.2020 r.

Informujemy, iż świadczenia pieniężne wypłacane gotówką realizowane przez MOPS od dnia 20-03-2020 r. będą wypłacane wyłącznie przez oddziały banku PKO przy ulicy Brzeskiej 27 (Rywal) oraz przez oddział przy ulicy Sidorskiej 23 w godzinach 8:00 - 15:00.
Wypłaty świadczeń na konta bankowe bez zmian. 
 
INFORMACJA
Poniedziałek 16.03.2020 r.


Od 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zmienia się tryb pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej oraz platformy E-PUAP.

W przypadku konieczności dostarczenia lub odbioru dokumentów w wersji papierowej będzie to możliwe po wcześniejszym umówieniu z pracownikiem drogą telefoniczną lub mailową. Dokumenty będą odbierane/wydawane w wejściu do budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oznacza to wyłączenie fizycznej obecności interesantów w budynku MOPS.

Telefony kontaktowe: 83 343 85 37 – sekretariat

83 343 33 50, 83 343 49 85, 83 343 49 80, 83 343 49 83 – pracownicy socjalni

e-mail: mopsbp@wp.pl

INFORMACJA
Poniedziałek 16.03.2020 r.


WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

W sytuacji konieczności zapewnienia wsparcia w formie poradnictwa bądź pomocy psychologicznej prosimy o kontakt telefoniczny nr tel. 83 344 70 32 z psychologami zatrudnionymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 19:00.

INFORMACJA
Poniedziałek 16.03.2020 r.


POMOC W ZAKUPACH DLA SENIORÓW

Realizują:

1. Centrum Wolontariatu Caritas w Białej Podlaskiej przy ul. Warszawskiej 15 udziela pomocy mieszkańcom Białej Podlaskiej, którzy czują się zagrożone obecną sytuacją w związku z pandemią koronawirusa. Wolontariusze Centrum mogą pomagać w zakupach leków, żywności i rzeczy pierwszej potrzeby. Pomoc udzielana jest codziennie od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 - 19:00

prośby o pomoc można zgłaszać pod nr telefonu:

512 936 068 lub 693 205 350


2. Pomocy udzielają również harcerze z Chorągwi Lubelskiej Związku Harcerstwa Polskiego telefon kontaktowy 519 376 551 w dniach:

poniedziałek - środa w godz. 930 - 1630

czwartek – piątek w godz. 1130 - 1830

3. Harcerze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Koordynatorem akcji jest pan Piotr Warda tel. kontaktowy 510-081-158 (dostępny całodobowo,
7 dni w tygodniu).

4. Pomoc niesłyszącym seniorom:
https://swiatgluchych.pl/video/migiem-pod-same-drzwi-fundacja-swiat-gluchych/


Na czas zagrożenia koronawirusem szczególnie osoby starsze i samotne mogą potrzebować wsparcia w zrobieniu codziennych zakupów, wykupieniu recept, dlatego też zachęcamy do opieki nad naszymi sąsiadami-seniorami. Prosimy o wspieranie osób, które potrzebują pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb, bez narażania ich na zbędne wychodzenie z domu.

Proponujemy, by mieszkańcy wywieszali informacje z ofertami osobistej pomocy np. na klatkach schodowych bądź tablicach informacyjnych.

Zapytaj sąsiada - seniora czy nie potrzebuje pomocy bądź wsparcia. Nie bądźmy obojętni, troszczmy się o siebie nawzajem!

INFORMACJA


Ważna informacja
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Więcej informacji

 

INFORMACJA


Nieodpłatna pomoc prawna

Więcej informacji

Wzór wniosku


INFORMACJA
Sobota 14.03.2020 r.


KOMUNIKAT!

Informuję, że w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zmienia się tryb pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


OGŁOSZENIE
Piątek 06.03.2020 r.

Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, rodziny zastępcze pełniące swoją funkcję w mieście Biała Podlaska po raz kolejny miały okazję w dniu 1 lutego 2020 r. w teatrze „Lalka” w Warszawie spotkać się z adaptacją powieści pt. „Alicja w Kranie Czarów”. Opowieść Lewisa Carrolla pokazuje dwa, często nieprzystające do siebie, światy. Pełen zakazów i nakazów, kar i nagród, stereotypów i przesądów świat dorosłych, oglądany z perspektywy dziecka, wydaje się niezrozumiały, podejrzany i absurdalny. To dziecko, w swojej szczerości, potrafi ów dziwny, zafałszowany świat skutecznie demaskować.
Za nami już kolejne spotkanie w „krainie czarów” gdzie mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń, jak też dzielenia się radościami i smutkami…
OGŁOSZENIE
Czwartek 05.03.2020 r.

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego – wspierającego inicjatywę idei rodzicielstwa zastępczego - „Aniołkowe Granie” zorganizowanego z inicjatywy Dyrektora Niepublicznego Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej rodziny zastępcze wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym z terenu miasta Biała Podlaska po raz drugi wzięły udziału w spotkaniu z Mikołajem miały okazję podziwiać występ artystyczny przedszkolaków.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
wraz z pracownikami Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
Pragną wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęć niesienia pomocy.
Dzięki Państwa wsparciu finansowemu możliwa była realizacja naszych celów i zamierzeń. Zorganizowana pomoc jest dowodem wrażliwości i solidarności ludzkiej.


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji


OGŁOSZENIE
Czwartek 27.02.2020 r.

OGŁOSZENIE


,,Aktywny samorząd” w 2020 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Wnioski można składać w siedzibie MOPS lub wykorzystując elektroniczny darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 1 marca 2020 r. w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2020 r.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w dwóch cyklach:
cykl I - w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/2020),
cykl II - do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Druki wniosków oraz załączników dostępne są w zakładce: Osoby niepełnosprawne.

Szczegółowe informacje dotyczące programu: tutaj

Portal SOW


INFORMACJA
Środa 26.02.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
OGŁOSZENIE
Wtorek 25.02.2020 r.OGŁOSZENIE

Miejski Ośródek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, iż osoby które jeszcze nie zostały zakwalifikowane do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, 2014-2020, Podprogram 2019
mogą zgłaszać się do 20.03.2020 r., do pracowników socjalnych tut. Ośrodka w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. kwota:
- 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej
- 1056 zł dla osoby w rodzinie

Osoby, które nie korzystają z pomocy społecznej tut. Ośrodka, a które są zainteresowane wsparciem w ramach programu POPŻ, zobowiązane są przedstawić dochody (netto) wszystkich członków rodziny, za miesiąc poprzedzający zgłoszenie się do tut. Ośrodka.


OGŁOSZENIE
Wtorek 18.02.2020 r.Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu będzie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Informacje dla osób niepełnosprawnych - uczestników Programu


Informacja dla kandydatów na asystenta osoby niepełnosprawnej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020
OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Poniedziałek 10.02.2020 r.


Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Więcej informacji

Plakat

INFORMACJA
Środa 05.02.2020 r.


Zapytanie ofertowe nr 6/2020

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej


OGŁOSZENIE
Wtorek 04.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020
na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 03.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe 4/2020
na sukcesywne wykonywanie usług przygotowania i dostawy formularzy i druków urzędowych - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej w roku 2020OGŁOSZENIE
Środa 29.01.2020 r.

UWAGA

Przedłużono termin składania wniosków do dnia 28.02.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

OGŁOSZENIE
Wtorek 28.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie diagnozy potrzeb uczestników projektu oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.OGŁOSZENIE
Wtorek 14.01.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

INFORMACJA
Wtorek 14.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny (w systemie zadaniowego czasu pracy) w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Archiwum
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 500900
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers