Warto zajrzeć
Strona główna


            INFORMACJA
Wtorek 17.03.2015 r."Aktywny samorząd" w 2015 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd"
Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 16 marca 2015 r. w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2015 r.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w ramach aktualnego semestru/półrocza, w dwóch cyklach: cykl I - w okresie od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. cykl II - w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 30 września 2015

Druki wniosków oraz załączników dostępne są w zakładce: Osoby niepełnosprawne

Szczegółowe informacje dotyczące programu

            INFORMACJA
Poniedziałek 03.03.2015 r.Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Więcej informacji

            INFORMACJA
Poniedziałek 09.03.2015 r.Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista pracy z rodziną

Szczegóły ogłoszenia

            INFORMACJA
Wtorek 03.03.2015 r.


"AKTYWNY SAMORZĄD" w 2015 roku

Szczegółowe informacje dotyczące programu

            INFORMACJA
Środa 25.02.2015 r.


Konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

Więcej informacji

            INFORMACJA
Środa 18.02.2015 r.


Zapytanie ofertowe nr 2/2015
 
na zakup wraz z dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kopiujących, na potrzeby MOPS i PZOoN w Białej Podlaskiej.

Szczegóły ogłoszenia

            INFORMACJA
Środa 18.02.2015 r.

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Caritas Diecezji Siedleckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem BONA FIDES włącza się w akcję organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem W dniach 23 luty – 28 luty 2015 r. odbędzie się kolejna edycja akcji, która ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym różnymi rodzajami przestępstw. Przez cały tydzień w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie i Białej Podlaskiej, organizowane będą spotkania ze specjalistami, którzy bezpłatnie udzielają specjalistycznych porad.

Harmonogram

Plakat

            INFORMACJA
Poniedziałek 16.02.2015 r.


Zapytanie ofertowe nr 1/2015

na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby MOPS i PZOoN w Białej Podlaskiej

Szczegóły zapytania

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

            INFORMACJA
Czwartek 22.01.2015 r.

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista pracy z rodziną  

Szczegóły ogłoszenia

Unieważnienie naboru [Więcej informacji]

            INFORMACJA
Wtorek 20.01.2015 r.

Wsparcie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin

Więcej informacji

            INFORMACJA
Piątek 02.01.2015 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje,
że od dnia 1 stycznia 2015 r., na mocy przepisów:


1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190, z późn. zm.) zmianie ulega wysokość dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych;


2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694
z późn. zm.) zmianie ulega wysokość dofinansowania ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Szczegółowe informacje w zakładce osoby niepełnosprawne.


            INFORMACJA
Poniedziałek 17.11.2014 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przy ul. Kąpielowej 11

funkcjonuje noclegownia oraz ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

83-343-85-29

Godziny otwarcia noclegowni: 17.00 - 8.00

Godziny otwarcia ogrzewalni: 8.00 - 17.00Szczegółowe informacje

ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
Aktywny Samorząd

duża rodzina

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 206623
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers