Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Strona główna


OGŁOSZENIE
Wtorek 18.02.2020 r.Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przystąpił do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, którego głównym założeniem jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych. Wsparcie w ramach Programu będzie finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Więcej informacji


OGŁOSZENIE
OGŁOSZENIE
Poniedziałek 10.02.2020 r.


Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Więcej informacji

Plakat

INFORMACJA
Środa 05.02.2020 r.


Zapytanie ofertowe nr 6/2020

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej


OGŁOSZENIE
Wtorek 04.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 5/2020
na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej


OGŁOSZENIE
Poniedziałek 03.02.2020 r.

Zapytanie ofertowe 4/2020
na sukcesywne wykonywanie usług przygotowania i dostawy formularzy i druków urzędowych - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej w roku 2020OGŁOSZENIE
Środa 29.01.2020 r.

UWAGA

Przedłużono termin składania wniosków do dnia 28.02.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

OGŁOSZENIE
Wtorek 28.01.2020 r.

Zapytanie ofertowe


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie diagnozy potrzeb uczestników projektu oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”.INFORMACJA
Wtorek 21.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III".
Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszaru A i E należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 30 listopada 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B, C, D, F i G należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 24, II piętro do dnia 24 lutego 2020 r.
Informacje udzielane są również telefoniczne pod numerem tel. 83 341 64 55.


INFORMACJA
Środa 15.01.2020 r.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE PRZY POMOCY PORTALU SOW PFRON


OGŁOSZENIE
Wtorek 14.01.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.

INFORMACJA
Wtorek 14.01.2020 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko - asystent rodziny (w systemie zadaniowego czasu pracy) w Dziale Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
INFORMACJA
Piątek 27.12.2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w mieście Biała PodlaskaINFORMACJA
Piątek 27.12.2019 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w mieście Biała PodlaskaINFORMACJA
Środa 04.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe 18/2019

na realizację usługi w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Wtorek 03.12.2019 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska


INFORMACJA
Wtorek 26.11.2019 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zwracają się do mieszkańców Białej Podlaskiej, z apelem o szczególną wrażliwość i czujność w stosunku do osób samotnych, starszych, chorych, niesamodzielnych i wymagających wsparcia. Warunki atmosferyczne, spadki temperatur, opady bądź wiatr mogą stanowić zagrożenie dla tej grupy mieszkańców.

Nie pozostawajmy obojętni!


INFORMACJA
Środa 06.11.2019 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.INFORMACJA
Czwartek 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej PodlaskiejINFORMACJA
Wtorek 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”

Informujemy, że od dnia 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.

Mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział
w konsultacjach poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji i uwag do Programu na załączonym formularzu poprzez:

  • korespondencję elektroniczną na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl,
  • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”,
  • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat II piętro,
    ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.INFORMACJA
Poniedziałek 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor do obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”


INFORMACJA
Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020


INFORMACJA
Wtorek 24.09.2019 r.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW dla Programu Aktywny Samorząd Moduł II


INFORMACJA
Środa 18.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


INFORMACJA
Piątek 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 13/2019 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska


INFORMACJA
Piątek 13.09.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych w budynku biurowym MOPS w ramach wdrożenia postanowień Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych
Archiwum ogłoszeń
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 482752
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers