Warto zajrzeć
Strona główna


            INFORMACJA
Czwartek 22.01.2015 r.


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista pracy z rodziną
 

Szczegóły ogłoszenia

            INFORMACJA
Wtorek 20.01.2015 r.


Wsparcie Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej
dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i ich rodzin

Więcej informacji

            INFORMACJA
Piątek 02.01.2015 r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje,
że od dnia 1 stycznia 2015 r., na mocy przepisów:


1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190, z późn. zm.) zmianie ulega wysokość dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych;


2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694
z późn. zm.) zmianie ulega wysokość dofinansowania ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Szczegółowe informacje w zakładce osoby niepełnosprawne.


            INFORMACJA
Wtorek 09.12.2014 r.Przetarg nieograniczony
na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska - klientów MOPS

Szczegóły ogłoszenia

            INFORMACJA
Poniedziałek 08.12.2014 r.UWAGA !!!

ZMIANA SIEDZIBY MOPS

Treść informacji

            INFORMACJA
Czwartek 04.12.2014 r.Zapytanie ofertowe na „realizację usługi w zakresie przygotowania
i wydawania jednego gorącego posiłku dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.


Szczegóły zapytania

Wzór oferty

Wzór umowy

            INFORMACJA
Poniedziałek 17.11.2014 r.Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przy ul. Kąpielowej 11

funkcjonuje noclegownia oraz ogrzewalnia dla osób bezdomnych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:

83-343-85-29

Godziny otwarcia noclegowni: 17.00 - 8.00

Godziny otwarcia ogrzewalni: 8.00 - 17.00Szczegółowe informacje

            INFORMACJA
Czwartek 06.11.2014 r.


W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym
do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.


            INFORMACJA
Środa 04.06.2014 r.

801 889 880
TELEFON ZAUFANIA - uzależnienia behawioralne
(hazard, Internet, komputer, seksoholizm, pracoholizm, itp.)

Więcej informacji
ARCHIWUM OGŁOSZEŃ
Aktywny Samorząd

duża rodzina

Niebieska linia

Konsultacje

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 197727
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers