Zapytanie ofertowe nr 1/2022

Zapytanie ofertowe nr 1/2022na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych w roku 2022 – na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej Więcej informacji

Ogłoszenie o naborze kart zgłoszeń do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 25/2021

na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie kursu zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJOGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJPlanowany termin rozpoczęcia szkolenia 1 października 2021 r. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 24/2021

na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie oraz szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Skip to content