Komunikat o sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Biała Podlaska do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, prosimy mieszkańców miasta, którzy otrzymali dodatek węglowy lub uzyskali do niego prawo i do tej pory jeszcze nie zakupili węgla po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę o składanie wniosków określających zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla oraz jego rodzaj […]

Informacja

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej z dnia 20 października 2022 r. o sposobie załatwienia spraw w zakresie złożonych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła Więcej informacji

Wypłaty masowe

Wykaz bankomatów, zlokalizowanych w mieście Biała Podlaska Banku PKO BP, w których realizowane są wypłaty masowe w bankomatach. Lista bankomatów

Ogłoszenie o naborze na stanowisko psycholog

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy SpołecznejOgłasza nabór kandydatówna stanowisko psycholog / w systemie zadaniowego czasu pracy/w wymiarze 1/2 etatuw Dziale Opieki nad Rodziną i DzieckiemMiejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Więcej informacji

Zapytanie nr 10/2022

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 10/2022na: „Dostawę opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców miasta Biała Podlaska w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Więcej informacji

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2021/2022 można składaćod 1 września 2022 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 p. nr 6 […]

Skip to content