Program „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

Miasto Biała Podlaska przystąpiło do Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Wsparcie w ramach Programu finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w 2024 roku. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 1/2024

Na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej więcej informacji

Skip to content