Program „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu resortowego „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. Na realizację Programu Minister Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 190 mln zł. Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024. […]

Ogłoszenie

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Więcej informacji

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 mln zł. Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024. Karty […]

Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterzesocjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2023/2024 można składać od 1 września 2023 r. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2023 r., a w przypadku: Więcej informacji Wzory druków

Skip to content