Ogłoszenie

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJOGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI RODZINY ZASTĘPCZEJ NIEZAWODOWEJPlanowany termin rozpoczęcia szkolenia 1 października 2021 r. Więcej informacji

Zapytanie ofertowe 24/2021

na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie oraz szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Stypendia szkolne 2021-2022

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2021/2022 można składaćod 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP/mopsbp/skrytka_ESP w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. […]

Komunikat w sprawie świadczenia „Dobry Start” (300+)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, od dnia 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej podlaskiej przestaje być realizatorem programu i nie będzie przyjmować wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+) z […]

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy? Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. […]

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r., poz. 11). Więcej inforamcji

Informacja o upałach

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z zaleceniami dotyczącymi prognozowanych upałów, broszurę postępowania w czasie upałów oraz prognozę Pismo do Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast Postępowanie w czasie upałów Prognoza niebezpiecznych zjawisk

Skip to content