Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Informacja o dofinansowaniu Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Ogłoszenie o naborze zgłoszeń do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Karta oceny stanu osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM

Dodatkowa informacja do wzoru karty oceny stanu osoby niepełnosprawnej

Oświadczenie uczestnika Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Treść Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie programu oraz o publikacji listy rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa ” – edycja 2021

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

W dniu 3 grudnia 2020 r. Sekretarz Stanu Paweł Wdówik z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021.

Szczegółowe informacje

Skip to content