Zapytanie nr 10/2022

ZAPYTANIE  OFERTOWE nr 10/2022
na: „Dostawę opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość wraz z kompleksową usługą teleopieki dla mieszkańców miasta Biała Podlaska w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej – Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Więcej informacji

Skip to content