Stypendium szkolne

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2021/2022 można składać
od 1 września 2022 r.

  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP
  • w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
    od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530 p. nr 6

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2021 r., a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2022 r.

Więcej informacji

Wzór wniosku

Skip to content