Stypendia szkolne 2021-2022

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2021/2022 można składać
od 1 września 2021 r. do 15 września 2021 r.

  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP/mopsbp/skrytka_ESP
  • w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1530.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2021 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekraczać 528,00 zł

Więcej informacji

Wzory wniosków

Skip to content