Komunikat w sprawie świadczenia „Dobry Start” (300+)

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”, od dnia 1 lipca 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej podlaskiej przestaje być realizatorem programu i nie będzie przyjmować wniosków o ustalenie prawa do świadczenia dobry start (tzw. 300+) z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022.

Postępowania w sprawie świadczenia dobry start będzie prowadził Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Składanie wniosku o świadczenie 300+ do ZUS będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej – za pośrednictwem:

  • bankowości elektronicznej, udostępniającej taką możliwość;
  • portalu Emp@tia;
  • portalu PUE ZUS.

W ramach programu rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów potrzebnych uczniom oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego dzieciom uczącycm się w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych do do ukończenia 20. roku życia lub 24. lat w przypadku osób z niepełnosprawnościami.

Decyzje oraz zawiadomienia dotyczące świadczeń 300+ będą przekazywane w formie elektronicznej.

Skip to content