Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Czy pamiętasz, że udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy? Obowiązek udziału w spisie powszechnym został uregulowany w art. 6 ust. 3 i art. 9 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. 955).Odmowa udzielenia informacji w spisie powszechnym, na podstawie art. 57 ustawy o statystyce publicznej (Dz. U z 2021 r. poz. […]

Informacja o dodatkach mieszkaniowych

Informujemy, że od dnia 1 lipca 2021 roku wchodzą w życie zmiany ustawy o dodatkach mieszkaniowych wprowadzone art. 11 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021r., poz. 11). Więcej inforamcji

Informacja o upałach

Pismo z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego z zaleceniami dotyczącymi prognozowanych upałów, broszurę postępowania w czasie upałów oraz prognozę Pismo do Starostów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast Postępowanie w czasie upałów Prognoza niebezpiecznych zjawisk

Zapytanie ofertowe nr 14/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wynajem sali wraz z wyposażeniem przeznaczonej do realizacji treningu kompetencji i umiejętności społecznych oraz przeprowadzenia terapii rodzinnej w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 13/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Treść zapytania

Zapytanie ofertowe nr 12/2021

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Treść zapytania

Skip to content