Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytanie ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzanie diagnozy potrzeb uczestników projektu oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego i zawodowego w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska”. Więcej informacji

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznejw sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 Treść komunikatu

Zapytanie ofertowe 2/2021

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej Więcej Informacji

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych w roku 2021 – na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej. Więcej informacji

Skip to content