Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
w sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021

Treść komunikatu

Skip to content