Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Oczekiwane rezultaty projektu1. Poprawa sytuacji rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.
2. Zwiększenie efektów udzielanej pomocy poprzez wzmocnienie współpracy pomiędzy służbami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
3. Zwiększenie dostępności oraz form udzielania poradnictwa specjalistycznego, skierowanego do osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz osób zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej.
4. Wzrost wiedzy na temat zjawiska przemocy osób uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.
5. Zmiana postaw wobec zjawiska przemocy osób stosujących przemoc uczestniczących w zajęciach edukacyjnych.
6. Podniesienie jakości usług kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
7. Wzrost kompetencji zawodowych specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy.
utworzono:2017-06-12 06:21:27przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2017-06-12 07:07:36przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Konsultacje
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 434123
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers