Dodatek osłonowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej  przypomina, że do dnia 30 kwietnia 2024 r. mieszkańcy miasta mogą składać wnioski o wypłatę dodatku osłonowego, który ma na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Dodatek przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody za 2022 rok nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80 zł lub 286 zł*
  • gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł lub 429 zł*
  • gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł lub 607,75 zł*
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł lub 822,25 zł*

* wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wypłata dodatków zostanie realizowana jednorazowo do 30 czerwca 2024 r.

Skip to content