Programy finansowane ze środków budżetu państwa realizowane przez MOPS Biała Podlaska

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

Rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 r.

Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Skip to content