Rządowy program wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.”

Miasto Biała Podlaska w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” wprowadzonego Uchwałą nr 219 Rady Ministrów z dnia 13.11.2023 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” (M.P. poz. 1275), otrzymało środki finansowe z Funduszu Pomocy na dofinansowanie kosztów realizacji zadania własnego gminy w zakresie zatrudnienia asystentów rodziny.

Celem programu jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. W ramach programu dofinansowano dodatki do wynagrodzeń asystentów rodziny oraz koszty zatrudnienia asystentów rodziny – w wysokości nieprzekraczającej 80% (wynagrodzenie wraz z pochodnymi od wynagrodzeń), poniesione za okres listopad i grudzień 2023 r.

Środki Funduszu Pracy         50 390,96 zł

Środki własne gminy            86 617,75 zł

Całkowita wartość               137 008,71 zł

Zadanie realizowane do 31.12.2023 r.

Skip to content