Ogłoszenie o zamówieniu

Realizacja usługi w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu posiłków świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Więcej informacji

Skip to content