Komunikat o sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Biała Podlaska do sprzedaży węgla po preferencyjnych cenach, prosimy mieszkańców miasta, którzy otrzymali dodatek węglowy lub uzyskali do niego prawo i do tej pory jeszcze nie zakupili węgla po cenie niższej niż 2.000,00 złotych brutto za tonę o składanie wniosków określających zapotrzebowanie na konkretną ilość węgla oraz jego rodzaj (orzech, groszek, miał).

Osoby, które złożą wniosek w terminie do 14 listopada 2022r., będą w pierwszej kolejności uwzględniane w określeniu przez Gminę Miejską skali potrzeb gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla, co pozwoli odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz dystrybucji węgla na terenie Gminy Miejskiej Biała Podlaska do końca 2022 roku. Wnioski o zakup węgla do końca 2022 r. będą przyjmowane w trybie ciągłym.

Wnioski należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska (tel. 83 343 85 37) osobiście na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym).

Sprzedaż węgla prowadzić będzie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska.

Odbiór węgla Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. ul. Sidorska 102G, 21-500 Biała Podlaska.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostawców. Urząd Miasta Biała Podlaska zastrzega, że nie będzie miał wpływu na jakość dystrybuowanego węgla oraz sortyment, jaki będzie ostatecznie dostępny dla samorządów i sprzedawany dla końcowych odbiorców.

Informacje przedstawione we wniosku o zakup składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art. 233 § 6 kodeksu karnego.

Formularz wniosku z klauzulą informacyjną

Skip to content