Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznejw sprawie wydłużenia terminu ostatecznej weryfikacji i zatwierdzenia wniosków złożonych przez wojewodów w ramach Programów:„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021 Treść komunikatu

Zapytanie ofertowe 2/2021

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej Więcej Informacji

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych w roku 2021 – na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej. Więcej informacji

Przedłużony termin rekrutacji do projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, iż został przedłużony termin rekrutacji do projektu pn: Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Więcej informacji

Skip to content