Wzory druków

Wzory druków dla osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej

Wzory druków dotyczące dofinansowań ze środków PFRON

Wzory druków w sprawie ustalenia stopnia niepełnosprawności

Zadania zlecone

Stypendia i zasiłki szkolne

Świadczenie „Dobry start” 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom

Wzory druków osobom ubiegającym się o świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Wzory druków dla osób korzystających z dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego

Program „Czyste powietrze”

Skip to content