Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Piątek 07.08.2020 r.

Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Więcej informacji

Skip to content