Od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”

Piątek 03.07.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuję, iż od 1 lipca 2020 r. można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu ,,Dobry start”. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo w wysokości 300 zł, niezależnie od dochodu. Wnioski można składać za pośrednictwem portali PUE ZUS, drogą elektroniczną oraz bankową. Wzór wniosku dostępny jest pod adresem:
https://www.gov.pl/web/rodzina/wzorwnioskuoswiadczeniedobrystrt.
Więcej informacji na temat świadczenia na stronie: http://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Jednocześnie informuję, iż wniosek o ustalenia prawa do świadczenie „Dobry Start” na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobę pełnoletnią nadal przebywającą w rodzinie zastępczej bądź osobę usamodzielnianą opuszczająca pieczę zastępczą można składać od 1 sierpnia 2020 r. jedynie w wersji papierowej w tut. Ośrodku (skrzynka na listy umieszczona w wejściu do budynku) bądź po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem (tel. 83 344 70 31 ). Wniosek można pobrać ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start-w-pieczy-zastepczej.
Od 1 sierpnia 2020 r. wnioski w wersji papierowej będą dostępne w wejściu do budynku MOPS.

Skip to content