Zaproszenie Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie

Czwartek 25.06.2020 r.

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza osoby zainteresowane udziałem w projekcie:
„Profesjonalny Absolwent CIS dla usług społecznych – nowe szanse”, współfinansowanym w ramach Zadania 1 Priorytetu 2 „Ścieżki reintegracji”, programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2020”

Więcej informacji

Skip to content