Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

W dniu 3 grudnia 2020 r. Sekretarz Stanu Paweł Wdówik z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 50 mln zł.

Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, jako realizatora Programu, po przyznaniu przez Ministra środków z Funduszu Solidarnościowego. O terminie przyjmowania zgłoszeń do Programu poinformujemy na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2021

Skip to content