Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.
Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 80 000 000,00 zł.

Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.

Karty zgłoszenia do Programu będzie można składać do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, jako realizatora Programu, po przyznaniu przez Ministra środków z Funduszu Solidarnościowego. O terminie przyjmowania zgłoszeń do Programu poinformujemy na stronie internetowej MOPS.

Więcej informacji

Komunikat Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wydłużenia terminów naboru wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Skip to content