Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opieki wytchnieniowej, polegającej na świadczeniu usługi specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego

Więcej informacji

Skip to content