Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2020/2021 można składać
od 1 września 2020 r.

  • w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP
  • w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze
    poniedziałek i piątek w godz. 730 – 1530
    wtorek, środa, czwartek w godz. 730 – 1700

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2020 r.,
a w przypadku:
– uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

– słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2020 r.

Więcej informacji

Wzory druków

Skip to content