Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie oraz szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opieki wytchnieniowej, polegającej na świadczeniu usługi specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego Więcej informacji

Skip to content