Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej


Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej
Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.

Zgłoszenie winno zawierać – nazwę i adres podmiotu zgłaszającego, dane personalne kandydata na członka Rady wraz z adresem zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego, oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na powołanie w skład Rady oraz krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata; Zgłoszenie podpisują statutowo upoważnieni do składania oświadczeń woli przedstawiciele Zgłaszającego.
Zgłoszenia należy składać w wyżej określonym terminie, w formie pisemnej w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Miejska Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej”;

Treść ogłoszenia

utworzono:2019-11-06 09:14:47przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2019-11-06 09:14:47przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 490033
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers