Projekt Domowa Opieka Medyczna (DOM)

O projekcie W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem (COVID-19) wdrażamy program Domowej Opieki Medycznej mający na celu zdalne monitorowanie stanu zdrowia Pacjentów. Program będzie wykorzystywał pulsoksymetr jako narzędzie diagnostyczne i aplikację PulsoCare do przekazywania i monitoringu danych. Kwalifikacja Pacjenta U pacjentów z grupy ryzyka zostanie wprowadzony zdalny monitoring parametrów, w tym poziomu saturacji, czyli […]

Zapytanie ofertowe nr 15/2020

Zapytanie ofertowe nr 15/2020 na wykonanie usługi: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla kandydatów na rodziców zastępczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej oraz według Programu szkoleniowego „Rodzina Plus” Więcej informacji

Zapytanie ofertowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zaprasza do udziału w postępowaniu w formie zapytania ofertowego na wykonanie usługi tj. przeprowadzenie oraz szkoleń/kursów zawodowych w ramach realizowanego projektu „Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska” Więcej informacji

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi opieki wytchnieniowej, polegającej na świadczeniu usługi specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz nauki pielęgnacji, rehabilitacji i dietetyki, w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, dofinansowanego z Funduszu Solidarnościowego Więcej informacji

Stypendia i zasiłki szkolne na rok szkolny 2020/2021

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnegona rok szkolny 2020/2021 można składaćod 1 września 2020 r. w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni roboczeponiedziałek i piątek w godz. 730 – 1530wtorek, środa, czwartek w […]

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Piątek 07.08.2020 r. Gmina Miejska Biała Podlaska przystąpiła do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dofinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej. Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy […]

Skip to content