Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Osoby niepełnosprawne

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020

Turnusy

Likwidacja barier

Sprzęt rehabilitacyjny

Przedmioty ortopedyczne i ¶rodki pomocnicze

Program wyrównywanie różnic między regionami II

Aktywny Samorz±d

Zajęcia klubowe w WTZ

Archiwum

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2020utworzono:2008-08-06 09:29:51przez:administrator
ostatnia edycja:2015-06-02 13:16:52przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnością
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległość
Wsparcie dla osób doświadczających przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
Harmonogram wypłat świadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorz±d

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorz±d

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515709
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejsk± w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers