Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Interwencja kryzysowaOd 1 stycznia 2016 r. na terenie Białej Podlaskiej nie funkcjonuje już Ośrodek Interwencji Kryzysowej


Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Profilaktyki i Terapii
Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie "Sens" im. Janusza Dziedzica
21-500 Biała Podlaska ul. Sworska 44

Wojewódzki Ośrodek Pomocy Rodzinie "Sens" im. Janusza Dziedzica prowadzony jest prowadzony przez organizację pozarządową pożytku publicznego tj. Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie Profilaktyki i Terapii w Konstantynowie.

Od ponad 14 lat Ośrodek w pełni realizuje zarówno zadania Ośrodka Interwencji Kryzysowej jak i specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy.

W/w zadania realizuje w 4 zasadniczych formach:

1. Pomoc stacjonarna w systemie ambulatoryjnym (terapia, pomoc psychologiczna, pedagogiczna, psychoedukacyjna, prawna i socjalna.

2. Czasowy pobyt w Ośrodku do 3 miesięcy.

3. Pomoc telefoniczna tzw. Podlaska Niebieska Linia telefon interwencyjno - konsultacyjny (0-83) 345-33-55 oraz 519 797 338 czynne całodobowo.

4. Interwencja w sprawach klientów w urzędach i instytucjach.

Ponadto Ośrodek prowadzi działalność edukacyjną i szkoleniową dla różnych grup zawodowych, które z racji swoich obowiązków zajmują się m.in. ofiarami przemocy domowej (policja, nauczyciele, służba zdrowia, kuratorzy sądowi).

W 2011 r. z pomocy specjalistycznej w Ośrodku skorzystało łącznie 284 osoby w tym 100 z Białej Podlaskiej (pozostałe 184 z terenu powiatu bialskiego).

Ośrodek oferuje pomoc przez:

>całodobowe dyżury

>poradnictwo telefoniczne

>zapewnienie schronienia kobietom z dziećmi w sytuacji kryzysu

>porady prawne, socjalne, psychologiczne, pedagogiczne

>prowadzenie krótkoterminowej terapii dla osób w kryzysie

>prowadzenie grup terapeutycznych, grup wsparcia, grup socjoterapeutycznych

>poradnictwo i pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.

Wszelka pomoc świadczona jest bezpłatnie osobom, które zostały dotknięte:

>przemocą domową

>kryzysem małżeńskim

>tragicznym wydarzeniem życiowym

>utratą, osieroceniem, żałobą

>problemem samobójstwa

>trudnościami wychowawczymi

>kryzysem spowodowanym ubóstwem, bezrobociem, długotrwałą chorobą, bezradnością i innymi.

Celem interwencji kryzysowej jest:

>złagodzenie objawów reakcji kryzysowej

>przywrócenie równowagi psychicznej

>zapobieganie przejściu ostrego kryzysu w stan chroniczny

>przywrócenie umiejętności samodzielnego radzenia sobie

>uporządkowanie negatywnych doświadczeń i przełamanie wewnętrznych ograniczeń
osoby w kryzysie

>zmobilizowanie sił do samodzielnego uporania się z kryzysem

>ukazanie możliwych kierunków działań i instytucji pomocowych.

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie, Profilaktyki i Terapii z siedzibą w Konstantynowie współpracuje od 14 lat z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej dało się poznać jako wiarygodny partner w rozwiązywaniu problemów osób i rodzin będących w sytuacjach kryzysowych lub nimi zagrożonych.

Swoje cele statutowe realizuje poprzez prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w którym udzielana jest wszechstronna pomoc w rozwiązywaniu problemów osobistych i rodzinnych, a szczególnie ofiarom przemocy.
Problemy z jakimi najczęściej osoby trafiają do Ośrodka to przemoc domowa, uzależnienia, kryzysy małżeńskie, kryzysy rodzinne, problemy osobowościowe, problemy wychowawcze, ostre kryzysy sytuacyjne.

Klienci mogą korzystać z pomocy stacjonarnej (z pobytem w hostelu), ambulatoryjnej, telefonicznej (przez całą dobę) oraz w razie potrzeby w miejscu zamieszkania osoby
będącej w kryzysie.
Ośrodek posiada bardzo dobre warunki mieszkaniowe i do prowadzenia terapii.

Skład osobowy i kwalifikacje kadry pozwalają na podejmowanie interdyscyplinarnych i skutecznych działań na rzecz klientów Ośrodka osób będących w kryzysie lub nim zagrożonych.
utworzono:2008-08-06 09:30:08przez:administrator
ostatnia edycja:2016-01-15 10:02:33przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515694
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers