Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Aktywny Samorząd
Moduł IObszar A Zadanie nr 1 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu ruchu   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku

Obszar A Zadanie nr 2, Zadanie nr 3 - prawo jazdy   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku

Obszar A Zadanie nr 4 - oprzyrządowanie samochodu - dysfunkcja narządu słuchu   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku

Obszar B Zadanie nr 1, Zadanie nr 3, Zadanie nr 4 - sprzęt elektroniczny   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku - dysfunkcja kończyn górnych  Załącznik nr 1 do wniosku - dysfunkcja narządu wzroku  Załącznik nr 1 do wniosku - dysfunkcja narządu słuchu

Obszar B Zadanie nr 2 - sprzęt elektroniczny - szkolenia   Wniosek

Obszar B Zadanie nr 5 - sprzęt elektroniczny - serwis   Wniosek

Obszar C Zadanie nr 1 - wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku

Obszar C Zadanie nr 2 - wózek inwalidzki lub skuter – serwis   Wniosek

Obszar C Zadanie nr 3 - proteza kończyny   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku  Załącznik nr 2 do wniosku

Obszar C Zadanie nr 4 - proteza kończyny - serwis   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku  Załącznik nr 2 do wniosku

Obszar C Zadanie nr 5 - skuter inwalidzki lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku

Obszar D - opieka dla osoby zależnej   WniosekModuł IIPomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym   Wniosek  Załącznik nr 1 do wniosku  Załącznik nr 2 do wniosku
utworzono:2012-08-30 06:16:51przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2020-03-03 10:24:37przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515699
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers