Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Aktywny SamorządKierunki działań i wrunki brzegowe obowiązujące w 2018 rokuNa co można uzyskać pomoc finansową w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2018 r.:

Moduł I:


Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu [Więcej]

Obszar A Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B [Więcej]

Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania [Więcej]

Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania [Więcej]

Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym [Więcej]

Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości [Więcej]

Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości) [Więcej]

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego) [Więcej]


Wzory druków:

[Wniosek osoba pełnoletnia]

[Wniosek osoba podopieczna]

[Wkładka obszar A zadanie nr 1]

[Wkładka obszar A zadanie nr 2]

[Załącznik nr 1 do wniosku oświadczenie o dochodach]

[Załącznik nr 3 do wniosku oświadczenie przetwarzania danych osobowych]

[Wkładka obszar B zadanie nr 1 i nr 2]

[Wkładka obszar C zadanie nr 2]

[Wkładka obszar C zadanie nr 3]

[Wkładka obszar C zadanie nr 4]

[Wkładka obszar D]

[Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie lekarskie wymagane w zadaniach C 1, 3, 4]

[Załącznik nr 2 do wniosku - Zaświadczenie lekarskie wymagane w zadaniu B 1]

[Kosztorys Moduł I Obszar C zadanie nr 3]

[Kosztorys Moduł I Obszar C zadanie nr 4]
utworzono:2012-08-30 06:16:51przez:Mariusz Podgórski
ostatnia edycja:2018-02-27 10:06:11przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 411568
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers