Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Archiwum ogłoszeń
Środa 31.05.2017 r.

LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA

do Rodziców, Opiekunów i Wychowawców z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka
Poniedziałek 15.05.2017 r.

15 maja 2017 r. z okazji obchodów
Międzynarodowego Dnia Rodziny
skrócono czas pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
MOPS czynny do godz. 14.00
sala obsługi i kancelaria czynna do godz. 15.30

Czwartek 27.04.2017 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż dnia 2 maja 2017 r. pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30.

Piątek 17.03.2017 r.

Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Plakat

Środa 15.03.2017 r.

Konferencja "Bialskie dzieci bezpieczne" - 5 kwietnia 2017 r.

Wtorek 28.02.2017 r.
,,Aktywny samorząd"w 2017 roku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 1 marca 2017 r. w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w dwóch cyklach:
cykl I - w okresie od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 marca 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017),
cykl II - do dnia 10 października 2017 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018).

Druki wniosków oraz załączników dostępne są w zakładce: Osoby niepełnosprawne.

Piątek 24.02.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 5/2017 z dnia 24.02.2017 r.
na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej

Wyniki zapytania

Środa 22.02.2017 r.
Rachunek rodzinny niepodlegający egzekucji komorniczej


Środa 21.02.2017 r.
Dyrektor i Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Zapraszają na cykl spotkań o tematyce "rodzicielstwo zastępcze" na antenie Katolickiego Radia Podlasie

Gośćmi pierwszej audycji, która odbędzie się w dniu 21.02.2017 r. o godz. 18:00 będą Anna i Krzysztof Łascy pełniący funkcję "zawodowej rodziny zastępczej" oraz Iwona Maj członek Koalicji na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej i Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Bohukałach

Zapraszamy do odsłuchania szczerych rozmów i poruszających opowieści na temat:

Czym jest rodzina zastępcza i jakie są jej zadania?
Kto może zostać rodziną zastępczą lub prowadzić rodzinny dom dziecka?
Formy rodzinnej pieczy zastępczej.

Poniedziałek 20.02.2017 r.

20-26 luty 2017 r.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Środa 15.02.2017 r.
Zapytanie w zakresie rozeznania rynku nr 4/2017 z dnia 15.02.2017 r.
na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych

TERMIN SKŁADANIA OFERT NA USŁUGI DRUKARSKIE 22 luty 2017 r. do godz. 13.00
Wyniki zapytania

Środa 15.02.2017 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/2017 z dnia 15.02.2017 r.
zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej

Wyniki zapytania

Dyrektor i Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej składają serdeczne podziękowania za udzieloną bezinteresowną pomoc w zorganizowaniu Spotkania Noworocznego dla rodzin zastępczych:1. Barwnej Bibliotece Multimedialnej dla Dzieci i Młodzieży,
2. Warsztatowi Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej,
3. PSS „Społem”,
4. IBIS Zozula Zaręba sp. j.,
5. Stowarzyszeniu Wojewódzkiemu Organizacji Św. Michała,
6. Empik Sp. Z o.o. C. H. Rywal,
7. PHU „Jaga” Hurtowni Artykułów Cukierniczych Zbigniew Szewczuk,
8. Stowarzyszeniu Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”.

Ewa Borkowska
Dyrektor
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej

Piątek 20.01.2017 r.

Dyrektor i Pracownicy Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej mają zaszczyt zaprosić Rodziców zastępczych wraz z dziećmi na Spotkanie Noworoczne, które odbędzie się 27 stycznia 2017 r. o godz. 15 00 w Barwnej Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży w Białej Podlaskiej ul. Warszawska 12c.

Środa 18.01.2017 r.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKA URZĘDNICZE PODINSPEKTOR W DZIALE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I SOCJALNYCH MOPS


Wstępne wyniki naboru

Informacja o wynikach naboru kandydatów na stanowisko podinspektora


ROK 2016


Środa 21.12.2016 r.

Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska

Zmiana SIWZ przedłużenie terminu składania ofert

Treść ogłoszenia

Środa 08.12.2016 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Wstępne wyniki naboru

Wyniki II etapu naboru

Środa 07.12.2016 r.
Zapytanie ofertowe 19/2016
na realizację usługi w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Piątek 02.11.2016 r.

Szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Białej Podlaskiej w dniach 9 grudnia 2016 r. - piątek od 15:00 – 20:00 i 10 grudnia 2016 r.- sobota od 8:00 do 18:00, organizuje szkolenie w ramach warsztatów doskonalenia umiejętności wychowawczych. Warsztat skierowany jest do rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie miasta Biała Podlaska.
Szkolenie prowadzone będzie przez Fundację „Kurs na Miłość” przy ul. Narutowicza 37 w Białej Podlaskiej.
Tematem szkolenia będzie” Nie daj złości za wygraną - trudne uczucia dzieci i rodziców”.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt tel. 83 3447031

Piątek 02.11.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej przy współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 4 w Białej Podlaskiej organizuje Bal Mikołajkowy, który odbędzie się 6 grudnia 2016 r. o godzinie 9.30 Uczestnikami imprezy będą uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 4 oraz dzieci cudzoziemskie z rodzin, które z uzasadnionych powodów wyjechały z kraju pochodzenia, a w Polsce uzyskały status uchodźcy. W imprezie weźmie udział około 180 dzieci. Przewidziane są zabawy mikołajkowe, prezenty dla dzieci, które wręczy 7 Mikołajów z różnych stron świata. W części artystycznej zaprezentowane zostaną piosenki i tańce polskie, ukraińskie, irańskie oraz hinduskie. Można będzie również podziwiać wystawę „Mikołaj w różnych kulturach”. Partnerzy współpracujący przy organizacji imprezy mikołajkowej to Centrum Wolontariatu w Białej Podlaskiej oraz Centrum Wolontariatu w Lublinie.

Środa 30.11.2016 r.
Kampania „16 Dni Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet”


Środa 09.11.2016 r.

Szkolenie dla funkcjonujących rodzin zastępczych
W dniach 16-18 listopada 2016 r. w godz. 9 00 – 15 00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej organizuje szkolenie dla rodzin zastępczych już funkcjonujących na terenie Miasta Biała Podlaska. Szkolenie prowadzone będzie przez Koalicję na Rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej. Tematyka szkolenia „Budowanie kompetencji uzdrawiających opiekunów dzieci dotkniętych traumą”.

Środa 09.11.2016 r.

Informacja dla organizacji pozarządowych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców miasta Biała Podlaska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie przypomina, że dnia 30 listopada br. upływa termin składania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w roku następnym.

Poniedziałek 31.10.2016 r.
Wniosek o zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy trwający od 01.11.2016 r. do 31.10.2017 r. można składać do dnia 30.11.2016 r.

Poniedziałek 17.10.2016 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, iż w ramach specjalizacji II stopnia w zawodzie pracownik socjalny - "II stopień specjalizacji to profesjonalizm i skuteczność pracy socjalnej" realizowane są projekty:

- Ewa Stasiuk i Katarzyna Wojtal pt. "Utworzenie grupy wsparcia dla kobiet z rodzin z problemem alkoholowym"

- Agata Chromiec i Justyna Domańska pt. "Wpływ alkoholu na przemoc w rodzinie"

- Marzenna Artecka - Wichlaj pt. "Zaburzenia psychiczne - Tabu? Poznaję, akceptuję, świadomie pomagam"

Czwartek 18.08.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 15/2016 z dnia 17.08.2016 r.
na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska.


Środa 17.08.2016 r.

ZASIŁKI I STYPENDIA SZKOLONE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Piątek 15.07.2016 r.

Zapytanie ofertowe 14/2016
świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Wyniki zapytania ofertowego


Czwartek 30.06.2016 r.

Informacja o zmianie godzin pracy w MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
od dnia 1 lipca 2016 r.
jest czynny:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
sala obsługi / parter/ w godz. 7.30 -17.00

Środa 29.06.2016 r.

Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białej Podlaskiej, ul. Sikorskiego 5, 21 - 500 Biała Podlaska realizuje projekty unijne dedykowane do młodzieży w wieku 18 - 25 lat w tym również dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać pomoc w zakresie doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, bezpłatnych szkoleń zawodowych.

Bliższych informacji udziela
OHP w Białej Podlaskiej pod nr telefonu 83 343 61 70

Środa 29.06.2016 r.

Rusza nabór na kursy języka angielskiego i komputerowy!

Szkolenia całkowicie darmowe, dofinansowane ze środków unijnych!
Skierowane do osób bezrobotnych, z wykształceniem maksymalnie średnim, powyżej 25-go roku życia, zamieszkałych w województwie lubelskim

AKADEMIA ICT - szkolenie umożliwiające przystąpienie do egzaminu i zdobycie certyfikatu w zakresie kompetencji komputerowych ECDL PROFILE
Więcej o kursie po kliknięciu tutaj >>>>>>

ANGIELSKI UMIEM I ROZUMIEM - szkolenie przygotowujące do egzaminu i umożliwiające zdobycie certyfikatu w zakresie kompetencji językowych na kompletnym poziomie A ( A1+A2 ) TGLS
Więcej o kursie po kliknięciu tutaj >>>>>>

ZAPISY PRZYJMUJEMY mailowo: biuro@unlimitedgroup.pl
telefonicznie: 533 993 337

Bliższe informacje:

UNLIMITED GROUP POLSKA

20-322 Lublin, ul. Lotnicza 3

telefon: 533 993 337


Czwartek 16.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 12/2016 z dnia 16.06.2016 r. na zakup wraz z dostawą serwera oraz serwera NAS na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Piątek 03.06.2016 r.

Zapytanie ofertowe 11/2016 na zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych

Wyniki zapytania

Wstępne wyniki zapytania


Wtorek 24.05.2016 r.
W dniu 27 maja 2016 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Białej Podlaskiej
czynny: od godz. 7.30 do 15.30

Czwartek 19.05.2016 r.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Środa 18.05.2016 r.

Zapytanie ofertowe 10/2016 na zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych

Informacja o unieważnieniu postępowania

Wtorek 10.05.2016 r.

PREZYDENT MIASTA BIAŁA PODLASKA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MOPS.

Piątek 06.05.2016 r.

Bezpłatne porady prawne i psychologiczne..


Szanowni Państwo,
W związku z pojawiającymi się coraz częściej próbami wyłudzenia pieniędzy od osób chcących złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze, w szczególności przez oferowanie odpłatnych wniosków w witrynach internetowych informuję, że są to próby wprowadzenia w błąd obywateli, w żaden sposób niezwiązane z Programem "Rodzina 500+". Wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego jest drukiem bezpłatnym i można go złożyć przez internet lub osobiście w Urzędzie Miasta/Gminy lub Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym ze względu na zamieszkanie osoby ubiegającej się.

Piątek 15.04.2016 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny.


Piątek 15.04.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Piątek 08.04.2016 r.

Konkurs"Miłość z podbitym okiem? Listy nadziei. Twoja historia może uratować komuś życie"

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia

Środa 30.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe nr 7/2016 z dnia 30.03.2016 r.
na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej.Poniedziałek 21.03.2016 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowiska 2 opiekunów w noclegowni dla bezdomnych


Poniedziałek 21.03.2016 r

Druki
ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500 PLUS


Wtorek 15.03.2016 r.

,,Aktywny samorząd” w 2016 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.
Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczna i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 16 marca 2016 r. w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2016 r.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w dwóch cyklach: cykl I – w okresie od dnia 16 marca 2016 r. do dnia 15 kwietnia 2016 r. (wnioski o dofinansowanie w ramach roku akademickiego/szkolnego 2015/2016), cykl II – od dnia 1 września 2016 r. do dnia 10 października 2016 r.


Środa 09.03.2016 r.
Zapytanie ofertowe nr 3/2016 z dnia 09.03.2016 r.

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności


ROK 2015


Środa 25.11.2015 r.
Kampania „16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet”
Więcej informacji

Wtorek 22.09.2015 r.
Zapytanie ofertowe 9/2015 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem dla klientów MOPS
Wyniki zapytania

Treść zapytania
Formularz ofertowy
Wzór umowy

Piątek 21.08.2015 r.
MOPS informuje, iż od dnia 24 sierpnia 2015 r. pracuje w godzinach od 7.30 do 15.30.

Piątek 07.08.2015 r.
W związku z wysokimi temperaturami atmosferycznymi, upałami oraz brakiem klimatyzacji w budynku biurowym MOPS, z dniem 10 sierpnia br. na dni, w których w pomieszczeniach MOPS temperatury powietrza przekroczą +28ºC zostaje skrócony czas pracy.
Godziny pracy MOPS od 7.00 do 15.00.
Pracownicy socjalni realizują zadania służbowe w środowiskach w godz. od 8.00 do 12.00.
Piątek 26.06.2015 r.
"Bądźmy Razem" festyn integracyjny w Szkole Podstawowej Nr 4
Więcej informacji


Czwartek 14.05.2015 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPS

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko asystent rodziny w Dziale Opieki nad Rodziną i Dzieckiem MOPS
Wyniki naboru
Wyniki I etapu naboru
Więcej informacji

Piątek 15.05.2015 r.
UWAGA
W dniu 15 maja br w ramach akcji pn.
DWIE GODZINY DLA RODZINY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
pracuje w godz. 7.30 - 13.30
Więcej informacji

Środa 22.04.2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że dnia 17.05.2015 r. od godziny 14.00 w Parku Radziwiłowskim przy ul. Warszawskiej 12 odbędzie się piknik rodzinny GRUNT TO RODZINKA
Plakat imprezy
Środa 15.04.2015 r.
IX Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich
Więcej informacji

Lista adwokatów biorących udział w akcji na terenie miasta Biała Podlaska

Środa 08.04.2015 r.
Zapytanie ofertowe, na organizację i przeprowadzenie usług w zakresie poradnictwa / wsparcia psychologicznego dla uczestników realizowanego projektu systemowego.
Szczegóły zapytania
Załącznik
Wyniki zapytania ofertowego
Piątek 03.04.2015 r.
Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu systemowego - klientów MOPS
Treść ogłoszenia

SPROSTOWANIE DO SIWZ
w tym ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT
Wyniki przetargu

Czwartek 02.04.2015 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
inspektor w Dziale Finansowo - Księgowym MOPS

Wyniki naboru
Szczegóły ogłoszenia
II etap naboru
UWAGA - przedłużenie terminu składania ofert do dn. 14.04.2015 r.
Wtorek 17.03.2015 r.
Aktywny samorząd w 2015 roku
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej uprzejmie informuje o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową
wnioski przyjmowane są od dnia 16 marca 2015 r. w trybie ciągłym, jednak nie później niż do dnia 30 sierpnia 2015 r.
Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
wnioski przyjmowane są w ramach aktualnego semestru/półrocza, w dwóch cyklach:
cykl I - w okresie od dnia 6 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r.
cykl II - w okresie od dnia 1 września 2015 r. do dnia 10 października 2015 r.
Druki wniosków oraz załączników dostępne są w zakładce: Osoby niepełnosprawne Szczegółowe informacje dotyczące programu
Poniedziałek 09.03.2015 r.
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista pracy z rodziną
Wybór  kandydata

I tura - wyniki
Szczegóły ogłoszenia
Wtorek 03.03.2015 r.
AKTYWNY SAMORZĄD" w 2015 roku
Szczegółowe informacje dotyczące programu
Środa 18.02.2015 r.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Caritas Diecezji Siedleckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem BONA FIDES włącza się w akcję organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem W dniach 23 luty – 28 luty 2015 r. odbędzie się kolejna edycja akcji, która ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym różnymi rodzajami przestępstw. Przez cały tydzień w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie i Białej Podlaskiej, organizowane będą spotkania ze specjalistami, którzy bezpłatnie udzielają specjalistycznych porad.
Harmonogram Plakat
Poniedziałek 03.03.2015 r.
Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Więcej informacji
Środa 25.02.2015 r.
Konkurs "Seniorzy w akcji" - inkubator + dotacje
Więcej informacji
Środa 18.02.2015 r.
Zapytanie ofertowe nr 2/2015
na zakup wraz z dostawą i montażem materiałów eksploatacyjnych: tonerów i tuszy do urządzeń drukujących i kopiujących, na potrzeby MOPS i PZOoN w Białej Podlaskiej.
Wyniki ogłoszenia
Szczegóły ogłoszenia
Środa 18.02.2015 r.
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
Caritas Diecezji Siedleckiej wspólnie ze Stowarzyszeniem BONA FIDES włącza się w akcję organizowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Tydzień Pomocy Ofiarom Pokrzywdzonym Przestępstwem W dniach 23 luty – 28 luty 2015 r. odbędzie się kolejna edycja akcji, która ma na celu pomoc osobom pokrzywdzonym różnymi rodzajami przestępstw. Przez cały tydzień w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej w Parczewie i Białej Podlaskiej, organizowane będą spotkania ze specjalistami, którzy bezpłatnie udzielają specjalistycznych porad.
Harmonogram   Plakat
Poniedziałek 16.02.2015 r.  Zapytanie ofertowe nr 1/2015
na zakup wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych na potrzeby MOPS i PZOoN w Białej Podlaskiej

Szczegóły zapytania
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2


Czwartek 22.01.2015 r. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko specjalista pracy z rodziną  
Szczegóły ogłoszenia
Unieważnienie naboru [Więcej informacji]
Przetarg nieograniczony na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska - klientów MOPS
Wyniku przetargu

Szczegóły ogłoszenia
UWAGA !!!
ZMIANA SIEDZIBY MOPS
Treść informacji
Zapytanie ofertowe na „realizację usługi w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.
Wyniki zapytania
Szczegóły zapytania Wzór oferty Wzór umowy


Piątek 02.01.2015 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że od dnia 1 stycznia 2015 r., na mocy przepisów:1. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1190, z późn. zm.) zmianie ulega wysokość dofinansowania ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz dofinansowania likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych;
2. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694
z późn. zm.) zmianie ulega wysokość dofinansowania ze środków Funduszu uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.
Szczegółowe informacje w zakładce osoby niepełnosprawne


ROK 2014


Poniedziałek 17.11.2014 r.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że przy ul. Kąpielowej 11 funkcjonuje noclegownia oraz ogrzewalnia dla osób bezdomnych Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 83-343-85-29
Godziny otwarcia noclegowni: 17.00 - 8.00 Godziny otwarcia ogrzewalni: 8.00 - 17.00
Pismo przewodnie

Szczegółowe informacje

W dniu 10 października 2014 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2774), wydłużając tym samym
do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.


801 889 880
TELEFON ZAUFANIA - uzależnienia behawioralne
(hazard, Internet, komputer, seksoholizm, pracoholizm, itp.)
Więcej informacji
Zapytanie ofertowe na „realizację usługi w zakresie przygotowania
i wydawania jednego gorącego posiłku dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej”.

Wyniki zapytania  Szczegóły zapytania utworzono:2011-05-05 13:00:13przez: ostatnia edycja:2017-06-07 10:27:13przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Stwórzmy dzieciom szczęœliwy dom

Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Film chleb który zmienia życie

Odwiedzin: 353843
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers