Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Archiwum ogłoszeń
Ważna informacja
Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Więcej informacji


Sobota 14.03.2020 r.
KOMUNIKAT!

Informuję, że w celu przeciwdziałania rozpowszechniania się koronawirusa od dnia 16 marca 2020 r. (poniedziałek) zmienia się tryb pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej


Piątek 06.03.2020 r.

Dzięki zaangażowaniu Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem, rodziny zastępcze pełniące swoją funkcję w mieście Biała Podlaska po raz kolejny miały okazję w dniu 1 lutego 2020 r. w teatrze „Lalka” w Warszawie spotkać się z adaptacją powieści pt. „Alicja w Kranie Czarów”. Opowieść Lewisa Carrolla pokazuje dwa, często nieprzystające do siebie, światy. Pełen zakazów i nakazów, kar i nagród, stereotypów i przesądów świat dorosłych, oglądany z perspektywy dziecka, wydaje się niezrozumiały, podejrzany i absurdalny. To dziecko, w swojej szczerości, potrafi ów dziwny, zafałszowany świat skutecznie demaskować.
Za nami już kolejne spotkanie w „krainie czarów” gdzie mieliśmy okazję do wymiany doświadczeń, jak też dzielenia się radościami i smutkami…Czwartek 05.03.2020 r.

W ramach Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego – wspierającego inicjatywę idei rodzicielstwa zastępczego - „Aniołkowe Granie” zorganizowanego z inicjatywy Dyrektora Niepublicznego Przedszkola im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Białej Podlaskiej rodziny zastępcze wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszo szkolnym z terenu miasta Biała Podlaska po raz drugi wzięły udziału w spotkaniu z Mikołajem miały okazję podziwiać występ artystyczny przedszkolaków.
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
wraz z pracownikami Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem
Pragną wyrazić głęboką wdzięczność za życzliwy gest i wsparcie. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęć niesienia pomocy.
Dzięki Państwa wsparciu finansowemu możliwa była realizacja naszych celów i zamierzeń. Zorganizowana pomoc jest dowodem wrażliwości i solidarności ludzkiej.


Zachęcamy do obejrzenia fotorelacji

Czwartek 13.02.2020 r.


Poniedziałek 10.02.2020 r.


Stypendia dla rodzin dzieci w ciężkim stanie klinicznym
Więcej informacji


Środa 29.01.2020 r.

UWAGA

Przedłużono termin składania wniosków do dnia 28.02.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.
Karta realizacji usług asystenckich w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Wtorek 21.01.2020 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków na "Program Wyrównywania Różnic Między Regionami III".
Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszaru A i E należy składać do właściwego terytorialnie Oddziału PFRON do dnia 30 listopada 2020 r.
Wnioski o dofinansowanie w ramach obszaru B, C, D, F i G należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, ul. Piłsudskiego 24, II piętro do dnia 24 lutego 2020 r.
Informacje udzielane są również telefoniczne pod numerem tel. 83 341 64 55.


Środa 15.01.2020 r.


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA WNIOSKU ELEKTRONICZNIE PRZY POMOCY PORTALU SOW PFRON


Wtorek 14.01.2020 r.

W oparciu o treść ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej poszukuje osób świadczących usługi ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w formie umowy zlecenia.


2019 rok

Piątek 27.12.2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w mieście Biała Podlaska


Piątek 27.12.2019 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w mieście Biała Podlaska

Ogłoszenie wyników


Środa 04.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe 18/2019

na realizację usługi w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Wyniki zapytania


Wtorek 03.12.2019 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska


Wtorek 26.11.2019 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zwracają się do mieszkańców Białej Podlaskiej, z apelem o szczególną wrażliwość i czujność w stosunku do osób samotnych, starszych, chorych, niesamodzielnych i wymagających wsparcia. Warunki atmosferyczne, spadki temperatur, opady bądź wiatr mogą stanowić zagrożenie dla tej grupy mieszkańców.

Nie pozostawajmy obojętni!


Środa 06.11.2019 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.


Czwartek 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Poniedziałek 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor do obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Środa 18.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Piątek 27.12.2019 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w mieście Biała Podlaska


Wtorek 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”

Informujemy, że od dnia 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.

Mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział
w konsultacjach poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji i uwag do Programu na załączonym formularzu poprzez:

 • korespondencję elektroniczną na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl,
 • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”,
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat II piętro,
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.


Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Wtorek 24.09.2019 r.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW dla Programu Aktywny Samorząd Moduł IIPoniedziałek 26.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Aktualizacja wyników naboru II tura

Wyniki naboru - II tura

Wyniki naboru - I tura


Poniedziałek 12.08.2019 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2019/2020 można składać od 19 sierpnia 2019 r.

   - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

   - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1700 p. nr 6

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2019 r., a w przypadku:

   - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

    - słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2019 r.


Czwartek 11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych we wskazanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 w Białej Podlaskiej


Środa 03.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektoraCzwartek 27.06.2019 r.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory wniosków dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+).

Nowy wzór wniosku można pobrać w zakładce wzory druków


Piątek 14.06.2019 r.

     9 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem. Tegoroczna impreza integracyjna odbyła się w Krainie Rumianku w Hołownie - uroczym zakątku na Polesiu Lubelskim, gdzie dawne obyczaje są wciąż praktykowane.

     Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Ewę Borkowską wszystkich zebranych, w tym kierownika Ośrodka Adopcyjnego, Filii Biała Podlaska, panią Zofię Al-Hiali. Pani Dyrektor wyraziła podziw i uznanie dla pracy wkładanej w wychowanie dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i przypomniała o propagowaniu misji rodzicielstwa zastępczego w społeczeństwie.

     Organizatorzy tej wyjątkowej imprezy zapewnili wspaniałe atrakcje, tj. grę terenową "Awantura w Krainie Rumianku”, warsztaty: od ziarna do chleba i mydełka glicerynowe oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem dla rodziców zastępczych. Zapewniono wszystkim uczestnikom ciepły obiad, słodki poczęstunek, owoce, kawę, herbatę i napój rumiankowy. Spotkanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami. W wydarzeniu wzięło udział ok.100 osób. Walory przyrodnicze skansenu i sprzyjające warunki pogodowe dostarczyły odpoczynku i relaksu wszystkim rodzicom i ich dzieciom.

     Spotkanie nie miałoby takiej oprawy, gdyby nie firmy, które przyczyniły się swoim wsparciem do uatrakcyjnienia przebiegu tegorocznego spotkania:

 • Kraina Rumianku w Hołownie

 • Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Romaniuk, Biała Podlaska

 • Piekarnia"Tur",Biała Podlaska

 • Zakład Mięsny "Wierzejki"J. M. Zdanowscy Spółka Jawna, Płudy

 • Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie S.C. Jerzy Wysokiński Artur Kozakiewicz, Rogoźnica-Kolonia

 • P.H.U. "JAGA" Zbigniew Szewczuk

 • Hurtownia Artykułów Cukierniczych, Biała Podlaska

 • Hurtownia Owoców i Warzyw IBIS, Biała Podlaska

 • Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej


     Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.


Piątek 07.06.2019 r.
W dniu 22 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja - debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych, mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

Podczas konferencji uhonorowano dyplomami uznania rodziny zastępcze z miasta Biała Podlaska wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesienie pomocy dzieciom, które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach.

Wyróżnione rodziny to:

Barbara i Rafał Doroszowie oraz Anna i Jan Czarnaccy

Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego poruszone zostały tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej, a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie.

Jesteśmy dumni, że nasze rodziny znalazły się w gronie wyróżnionych. Mamy najlepszych rodziców zastępczych, zawsze gotowych do działania. Pełnych wrażliwości, empatii i chęci niesienia pomocy tym najmniejszym. Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.Czwartek 30.05.2019 r.Środa 14.08.2019 r.
Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia  br. / piątek/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w tym sala obsługi i kancelaria pracuje w godz. 7.3015.30


Międzynarodowy Dzień Rodziny – 15 V 2019

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny.
Celem tego święta jest przypominanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka, a także zwrócenie uwagi na temat aktualnych problemów z jakimi boryka się współczesna rodzina.
Środa 24.04.2019 r.


Zmiany w ustawach związanych z systemem wsparcia rodzinnego


Czwartek 19.04.2019 r.

Miejski Ośœrodek Pomocy Społecznej
/ w tym: sala obsługi i kancelaria/
w dniu 19 kwietnia br.
/ WIELKI PIĄTEK /
czynne do 15.30

Piątek 19.04.2019 r.
Z inicjatywy pana Pawła Borka dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej rodziny zastępcze wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  z terenu Miasta Biała Podlaska zostały zaproszone do wzięcia udziału w rodzinnych warsztatach świątecznych "Zmalujmy Wielkanoc" w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej.


Wtorek 19.02.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 4/2019

na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej
Czwartek 14.02.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 3/2019

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej PodlaskiejCzwartek 20.12.2018 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.


Poniedziałek 03.12.2018 r.


     Zapytanie ofertowe 15/2018

na realizację usługi w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Piątek 16.11.2018 r.


     Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny


Poniedziałek 24.09.2018 r.


     6 i 7 września b.r. gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gdyni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zorganizował dwudniową wizytę studyjną, podczas której uczestnicy mieli okazję poznać dobre praktyki z zakresu intensywnej pracy socjalnej z rodziną oraz opieki nad rodziną i dzieckiem, które wypracowali nasi Przyjaciele z Pomorza.

     Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duży dom dziecka, ale także zbudowały kompleksowy system rodzinnej pieczy zastępczej, wielokrotnie nagradzany w Polsce. Gdyńscy prelegenci zaprezentowali innowacyjne rozwiązania, które przy dużym zaangażowaniu tamtejszych włodarzy, sukcesywnie wdrażane są do systemu wsparcia społecznego.

     My, jako gospodarze zrewanżowaliśmy się prezentując nasze najlepsze pomysły oraz osiągnięcia, z których jesteśmy dumni.

     Wierzymy, że dwudniowa konferencja przyczyni się do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań na gruncie naszego miasta oraz powiatu, a także, że wpłynie pozytywnie na współpracę instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.


Piątek 14.09.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska


Środa 05.09.2018 r.


Wizyta studyjna 7-8 września 2018 r.

Wtorek 14.08.2018 r.


Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać od 27.08.2018 r.:

    - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

   - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00 p. nr 6.


Wtorek 02.08.2018 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Biała Podlaska uprzejmie informuje iż działając w oparciu o treść art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z dniem 30.07.2018 r. wyznaczył
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Środa 25.07.2018 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektora w MOPS w Białej PodlaskiejWtorek 24.07.2018 r.


Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 w wersji elektronicznej można składać od 01.07.2018 r. za pośrednictwem:

- e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

- obywatel.gov.pl

- bankowość elektroniczna

- Emp@tia - Portal Informacyjno-Usługowy

- ZUS PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wnioski w wersji papierowej na okres świadczeniowy 2018/2019 można składać osobiście od 01.08.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00

Środa 20.06.2018 r.

utworzono:2011-05-05 13:00:13przez:
ostatnia edycja:2020-06-08 12:47:48przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
Godziny pracy MOPS

System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Rodziny zastępcze poszukiwane

Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna na odległoœć
Wsparcie dla osób doœwiadczajšcych przemocy
Osobisty plan awaryjny
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Nie palę bo
Odwiedzin: 515708
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers