Warto zajrzeć

Zwiększ tekst Normalny tekst Zmniejsz tekst

Archiwum ogłoszeńPiątek 27.12.2019 r.

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w mieście Biała Podlaska


Piątek 27.12.2019 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w mieście Biała Podlaska

Ogłoszenie wyników


Środa 04.12.2019 r.

Zapytanie ofertowe 18/2019

na realizację usługi w zakresie przygotowania, wydawania i dowozu jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej

Wyniki zapytania


Wtorek 03.12.2019 r.

Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – mieszkańców Gminy Miejskiej Biała Podlaska, klientów MOPS Biała Podlaska


Wtorek 26.11.2019 r.

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym, Prezydent Miasta Biała Podlaska oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej zwracają się do mieszkańców Białej Podlaskiej, z apelem o szczególną wrażliwość i czujność w stosunku do osób samotnych, starszych, chorych, niesamodzielnych i wymagających wsparcia. Warunki atmosferyczne, spadki temperatur, opady bądź wiatr mogą stanowić zagrożenie dla tej grupy mieszkańców.

Nie pozostawajmy obojętni!


Środa 06.11.2019 r.

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Biała Podlaska w sprawie naboru kandydatów na członków Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej Informujemy, że do dnia 18 listopada 2019 r. przedstawiciele działających na terenie Miasta Biała Podlaska organizacji pozarządowych, fundacji oraz przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiatów i gmin) mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Miejskiej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.


Czwartek 31.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Poniedziałek 14.10.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektor do obsługi projektów finansowanych ze środków zewnętrznych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Środa 18.09.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Piątek 27.12.2019 r.

Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowej - przedstawicieli organizacji pozarządowych lub innych podmiotów prowadzących działalności pożytku publicznego na członków komisji konkursowej opiniującej złożone oferty w ramach konkursu na realizację zadania publicznego w mieście Biała Podlaska


Wtorek 22.10.2019 r.

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019-2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”

Informujemy, że od dnia 28 października 2019 r. do 12 listopada 2019 r. będą trwać konsultacje społeczne w sprawie projektu Programu Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2019 – 2025 „Biała Podlaska – miasto bez barier”.

Mieszkańcy miasta Biała Podlaska oraz organizacje pozarządowe mogą wziąć udział
w konsultacjach poprzez zapoznanie się z projektem Programu i zgłaszanie pisemnie swoich propozycji i uwag do Programu na załączonym formularzu poprzez:

 • korespondencję elektroniczną na adres e-mail: on-mopsbp@wp.pl,
 • pisemnie na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska, z dopiskiem „Konsultacje społeczne - Program Działań na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami”,
 • osobiście w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej: sekretariat II piętro,
  ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24, 21-500 Biała Podlaska.


Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020Środa 09.10.2019 r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dnia 6 września 2019 r. przyjęła nową edycją „Programu wyrównywania różnic między regionami III”
Wtorek 24.09.2019 r.

Informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku w systemie SOW dla Programu Aktywny Samorząd Moduł IIPoniedziałek 26.08.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny

Aktualizacja wyników naboru II tura

Wyniki naboru - II tura

Wyniki naboru - I tura


Poniedziałek 12.08.2019 r.

Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego
na rok szkolny 2019/2020 można składać od 19 sierpnia 2019 r.

   - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

   - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1700 p. nr 6

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września 2019 r., a w przypadku:

   - uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego

    - słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października 2019 r.


Czwartek 11.07.2019 r.

Zapytanie ofertowe nr 9/2019 na wykonanie usługi przeprowadzenia prac adaptacyjnych we wskazanych pomieszczeniach w budynku przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 15 w Białej Podlaskiej


Środa 03.07.2019 r.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze podinspektoraCzwartek 27.06.2019 r.

     Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż od dnia 1 lipca 2019 r. obowiązują nowe wzory wniosków dla osób ubiegających się o świadczenie wychowawcze (500+).

Nowy wzór wniosku można pobrać w zakładce wzory druków


Piątek 14.06.2019 r.

     9 czerwca 2019r. odbyło się spotkanie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, zorganizowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej i pracowników Działu Opieki nad Rodziną i Dzieckiem. Tegoroczna impreza integracyjna odbyła się w Krainie Rumianku w Hołownie - uroczym zakątku na Polesiu Lubelskim, gdzie dawne obyczaje są wciąż praktykowane.

     Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Panią Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej Ewę Borkowską wszystkich zebranych, w tym kierownika Ośrodka Adopcyjnego, Filii Biała Podlaska, panią Zofię Al-Hiali. Pani Dyrektor wyraziła podziw i uznanie dla pracy wkładanej w wychowanie dzieci, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i przypomniała o propagowaniu misji rodzicielstwa zastępczego w społeczeństwie.

     Organizatorzy tej wyjątkowej imprezy zapewnili wspaniałe atrakcje, tj. grę terenową "Awantura w Krainie Rumianku”, warsztaty: od ziarna do chleba i mydełka glicerynowe oraz zajęcia warsztatowe z psychologiem dla rodziców zastępczych. Zapewniono wszystkim uczestnikom ciepły obiad, słodki poczęstunek, owoce, kawę, herbatę i napój rumiankowy. Spotkanie zakończyło się ogniskiem z kiełbaskami. W wydarzeniu wzięło udział ok.100 osób. Walory przyrodnicze skansenu i sprzyjające warunki pogodowe dostarczyły odpoczynku i relaksu wszystkim rodzicom i ich dzieciom.

     Spotkanie nie miałoby takiej oprawy, gdyby nie firmy, które przyczyniły się swoim wsparciem do uatrakcyjnienia przebiegu tegorocznego spotkania:

 • Kraina Rumianku w Hołownie

 • Zakład Remontowo – Budowlany Stanisław Romaniuk, Biała Podlaska

 • Piekarnia"Tur",Biała Podlaska

 • Zakład Mięsny "Wierzejki"J. M. Zdanowscy Spółka Jawna, Płudy

 • Zakład Wyrobów Wędliniarskich Wysokie S.C. Jerzy Wysokiński Artur Kozakiewicz, Rogoźnica-Kolonia

 • P.H.U. "JAGA" Zbigniew Szewczuk

 • Hurtownia Artykułów Cukierniczych, Biała Podlaska

 • Hurtownia Owoców i Warzyw IBIS, Biała Podlaska

 • Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej


     Wszystkim składamy serdeczne podziękowania.


Piątek 07.06.2019 r.
W dniu 22 maja 2019 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się konferencja - debata „Dlaczego rodzina zastępcza?”

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych, mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

Podczas konferencji uhonorowano dyplomami uznania rodziny zastępcze z miasta Biała Podlaska wyróżniające się dużym zaangażowaniem w niesienie pomocy dzieciom, które straciły możliwość wychowywania się we własnych domach.

Wyróżnione rodziny to:

Barbara i Rafał Doroszowie oraz Anna i Jan Czarnaccy

Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego poruszone zostały tematy związane z psychologicznymi aspektami opieki nad dzieckiem pozbawionym rodziny biologicznej, a także omówiono formy pomocy dzieciom po traumie.

Jesteśmy dumni, że nasze rodziny znalazły się w gronie wyróżnionych. Mamy najlepszych rodziców zastępczych, zawsze gotowych do działania. Pełnych wrażliwości, empatii i chęci niesienia pomocy tym najmniejszym. Gratulujemy wyróżnienia i dziękujemy Wam za to, że jesteście z nami.Czwartek 30.05.2019 r.Środa 14.08.2019 r.
Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 16 sierpnia  br. / piątek/

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w tym sala obsługi i kancelaria pracuje w godz. 7.3015.30


Międzynarodowy Dzień Rodziny – 15 V 2019

15 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Rodziny.
Celem tego święta jest przypominanie wartości rodziny w życiu każdego człowieka, a także zwrócenie uwagi na temat aktualnych problemów z jakimi boryka się współczesna rodzina.
Środa 24.04.2019 r.


Zmiany w ustawach związanych z systemem wsparcia rodzinnego


Czwartek 19.04.2019 r.

Miejski Ośœrodek Pomocy Społecznej
/ w tym: sala obsługi i kancelaria/
w dniu 19 kwietnia br.
/ WIELKI PIĄTEK /
czynne do 15.30

Piątek 19.04.2019 r.
Z inicjatywy pana Pawła Borka dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej rodziny zastępcze wraz z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym  z terenu Miasta Biała Podlaska zostały zaproszone do wzięcia udziału w rodzinnych warsztatach świątecznych "Zmalujmy Wielkanoc" w ramach Ogólnopolskiej Akcji Edukacyjnej.


Wtorek 19.02.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 4/2019

na sukcesywne wykonywanie druków formularzy i druków urzędowych - na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej
Czwartek 14.02.2019 r.


Zapytanie ofertowe nr 3/2019

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej PodlaskiejCzwartek 20.12.2018 r.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. uruchomił program „Zajęcia klubowe w WTZ”, którego celem jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ) zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji.


Poniedziałek 03.12.2018 r.


     Zapytanie ofertowe 15/2018

na realizację usługi w zakresie przygotowania i wydawania jednego gorącego posiłku świadczeniobiorcom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej


Piątek 16.11.2018 r.


     Ogłoszenie o naborze na stanowisko Asystenta rodziny


Poniedziałek 24.09.2018 r.


     6 i 7 września b.r. gościliśmy w naszym mieście przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z Gdyni. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy współudziale Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zorganizował dwudniową wizytę studyjną, podczas której uczestnicy mieli okazję poznać dobre praktyki z zakresu intensywnej pracy socjalnej z rodziną oraz opieki nad rodziną i dzieckiem, które wypracowali nasi Przyjaciele z Pomorza.

     Gdynia była jednym z pierwszych miast w Polsce, które nie tylko zamknęły duży dom dziecka, ale także zbudowały kompleksowy system rodzinnej pieczy zastępczej, wielokrotnie nagradzany w Polsce. Gdyńscy prelegenci zaprezentowali innowacyjne rozwiązania, które przy dużym zaangażowaniu tamtejszych włodarzy, sukcesywnie wdrażane są do systemu wsparcia społecznego.

     My, jako gospodarze zrewanżowaliśmy się prezentując nasze najlepsze pomysły oraz osiągnięcia, z których jesteśmy dumni.

     Wierzymy, że dwudniowa konferencja przyczyni się do wprowadzenia nowatorskich rozwiązań na gruncie naszego miasta oraz powiatu, a także, że wpłynie pozytywnie na współpracę instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny.


Piątek 14.09.2018 r.


Ogłoszenie o zamówieniu nr 11/2018 na zakup węgla wraz z dostawą i rozładunkiem do klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, na terenie miasta Biała Podlaska


Środa 05.09.2018 r.


Wizyta studyjna 7-8 września 2018 r.

Wtorek 14.08.2018 r.


Wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać od 27.08.2018 r.:

    - w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

   - w wersji papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00 p. nr 6.


Wtorek 02.08.2018 r.


Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Biała Podlaska uprzejmie informuje iż działając w oparciu o treść art. 8 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych z dniem 30.07.2018 r. wyznaczył
INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Środa 25.07.2018 r.


Ogłoszenie o naborze na stanowisko urzędnicze - podinspektora w MOPS w Białej PodlaskiejWtorek 24.07.2018 r.


Wnioski o zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, świadczenie wychowawcze (500+) i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na okres świadczeniowy 2018/2019 w wersji elektronicznej można składać od 01.07.2018 r. za pośrednictwem:

- e-PUAP /mopsbp/skrytka_ESP

- obywatel.gov.pl

- bankowość elektroniczna

- Emp@tia - Portal Informacyjno-Usługowy

- ZUS PUE - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Wnioski w wersji papierowej na okres świadczeniowy 2018/2019 można składać osobiście od 01.08.2018 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00

Środa 20.06.2018 r.


"Dobry start"
300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku
wszystkim uczniom


Wtorek 12.06.2018 r.
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pracownik socjalnyWtorek 12.06.2018 r.31 maja 2018 roku w Uroczystość Bożego Ciała w Parku Radziwiłłowskim w Białej Podlaskiej odbył się po raz czwarty, koncert uwielbienia Boga pod hasłem: “Biała dla Jezusa 2018″. Uwielbienie poprowadził zespół Deus Meus.

Biała dla Jezusa” to Inicjatywa skierowana do wszystkich osób, niezależnie od wieku. Zarówno do tych, którzy odnaleźli już swoje miejsce w Kościele, jak i do tych, którzy go wciąż poszukują. Wszystkich zaangażowanych w to dzieło łączy pragnienie służby Panu Bogu oraz wspólnego budowania wiary.
Wspólne uwielbianie Jezusa o charakterze muzyczno-modlitewny trwało około trzech godzin a pod koniec spotkania nastąpiło uroczyste wprowadzenie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wieczór Chwały zakończy się błogosławieństwem.

W tym roku na spotkaniu prowadzono kampanię na rzecz rodzin zastępczych.


Poniedziałek 28.05.2018 r.


30 maja - Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Głównym celem obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego jest wzmocnienie roli istniejących w naszym mieście rodzin zastępczych, a także promocja rodzinnych form opieki zastępczej.

Z tej okazji Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej 26 maja 2018 r.zaprosił Rodziny Zastępcze do wspólnych zmagań w Rodzinnej Olimpiadzie Tatarskiej w Studziance. Wszyscy mieli okazję odbyć fascynującą podróż w czasie i uczestniczyć w żywej lekcji historii. Śladami Tatarów poznaliśmy dziedzictwo kulturowe naszego regionu. Rodzinna Olimpiada Tatarska dostarczyła wszystkim wielu ekscytujących przeżyć, które na zawsze pozostaną w pamięci. Zabawy i radości było co niemiara, na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale a zwycięzcy turnieju tatarskiego nagrody i puchary. Dzięki tatarskim potrawom, które zagościły na stołach, nie zabrakło nam energii i siły do zabawy.

Wydarzenie było możliwe do zrealizowania przede wszystkim dzięki zaangażowaniu rodziny zastępczej zawodowej Państwa Sylwii i Marcina Zalewskich, którzy zajęli drugie miejsce w konkursie organizowanym przez Fundację EY na najciekawszy pomysł obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Nie należy też zapominać o ludziach o wielkich sercach, którzy wsparli tę inicjatywę.

W imprezie uczestniczyło ok. 120 osób. Wśród zaproszonych gości były rodziny zastępcze ze swoimi bliskimi i przyjaciółmi, z-ca Prezydenta Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk z rodziną, a także przedstawiciele instytucji współpracujących w obszarach rodzinnej pieczy zastępczej.
 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Dział Opieki nad Rodziną i Dzieckiem w Białej Podlaskiej zwraca się z prośbą o udział uczniów szkoły w konkursie na film krótkometrażowy skierowany do młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych z terenu miasta Biała Podlaska pt.: "RAZ...DWA...TRZY...SZUKAM! Mamy i taty na zastępstwo"

KONKURS ROZSTRZYGNIĘTY, NAGRODY ROZDANE!
Poniżej przedstawiamy zwycięskie produkcje.


          Miejsce I – Uczniowie ZSO nr 3 Szkoła Podstawowa nr 1 w Białej Podlaskiej:
          1. Urszula Bystrzyńska kl. I b
          2. Blanka Adamiuk kl. I b
          3. Oliwia Borkowska kl. I b
          4. Bartłomiej Czemierowski kl. I b
          5. Aleksandra Gryciuk kl. I b
          6. Szymon Szaniawski kl. V a

          Opiekun: Justyna Jakubczyk          Miejsce II – Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Białej Podlaskiej:
          1. Gabriela Wołujczyk kl. IV c
          2. Piotr Grzybowski kl. VI c
          Opiekun: Monika Hołub          Miejsce III – Uczniowie Zespołu Szkół w Białej Podlaskiej, ul. Zygmunta Augusta 2:
          1. Julia Ołowniuk kl. 3 d gim.
          2. Karolina Gnatowicz kl. 3 d gim.
          3. Aleksandra Semeniuk kl. 3 d gim.
          4. Mateusz Łaskarzewski kl. 3 d gim.
          5. Agnieszka Szewczyk kl. 3 d gim.
          6. Dominika Pawluczuk kl. 3 d gim.
          7. Oskar Kulikowski kl. 3 d gim.
          8. Martyna Kalich kl. 3 d gim.
          9. Weronika Charkiewicz kl. 3 a gim.
          10. Alicja Grodzicka kl. 3 a gim.
          11. Lorans Mala kl. 3 a gim.

          Opiekun: Anna Polak<
utworzono:2011-05-05 13:00:13przez:
ostatnia edycja:2020-03-19 10:06:31przez:Mariusz Podgórski

powrót  drukuj stronę
Biuletyn Informacji Publicznej Miejskiego Oœrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej
Projekt pn. Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska
System obsługi wsparcia
Informacje dla osób z niepełnosprawnoœciš
Od 1 Lipca 2019 roku Program Rodzina 500 + rusza na nowych zasadach
& pytań i odpowiedzi o programie 500 +
Dobry Start 300 zł wsparcia wypłacanego raz w roku wszystkim uczniom
Zostaw 1 procent podatku w Białej Podlaskiej

Rodziny zastępcze poszukiwane

Plakat przemoc

Nieodpłatna pomoc prawna
Pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem i œwiadków
Godziny pracy MOPS

Harmonogram wypłat œwiadczeń w kasie PKO BP

Program Rodzina 500 plus

Aktywny Samorząd

duża rodzina

Strefa seniora

Niebieska linia

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Konsultacje

Aktywny Samorząd

Centrum Wolontariatu

Odwiedzin: 489443
Kapitał ludzki
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Europejski Fundusz Społeczny
projekt i wykonanie Orange Computers