Zapytanie ofertowe 2/2021

na zakup wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących oraz na usługę serwisu urządzeń drukujących i kopiujących oraz niszczarek na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej Więcej Informacji

Zapytanie ofertowe nr 1/2021

na sukcesywną sprzedaż wraz z dostawą materiałów biurowych i papierniczych w roku 2021 – na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Białej Podlaskiej. Więcej informacji

Przedłużony termin rekrutacji do projektu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej informuje, iż został przedłużony termin rekrutacji do projektu pn: Włącz się! Kompleksowe działania aktywizacji i integracji społeczno-zawodowej w mieście Biała Podlaska – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11. Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Więcej informacji

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

W dniu 3 grudnia 2020 r. Sekretarz Stanu Paweł Wdówik z upoważnienia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg zaakceptował ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 50 mln zł. Gmina Miejska Biała Podlaska zamierza wnioskować o przyznanie środków w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – […]

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2021.Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 80 000 000,00 zł. Gmina Miejska […]

Skip to content